EN HISTORIE

OM SKOGFINNENE

SKOGFINNENE som bosatte seg i grensetraktene Värmland og Hedmark....

Her kommer det en fortelling